SPEND AN UNFORGETTABLE FORTNIGHT IN BELGRADE


Provedite nezaboravnih četrnaest dana u BeograduBeogradska Letnja Škola 2015

Još razmišljate kako provesti letnji raspust?
Ne premišljajte se!

Iskoristite priliku da izgradite usmene i pismene komunikacijske sposobnosti ciljnog jezika na osnovnom / srednjem nivou, kao i da povećate sposobnosti razumevanja slušanja i čitanja. Pridružite nam se u našem jezičko-kulturnom integracijskom studijskom programu!

Početak:  20 Jul - 01 Avgust
Trajanje: 2 nedelje
Broj polaznika u grupi: 2-8
Kotizacija (ceo program):od 199 € do 399 
Rok za prijavu: 15 Jul 2015

Naš fokus:
-          Međunarodno okupljanje mladih, Razmena kulture i jezičkih veština
-          Pružanje mogućnosti srpskoj dijaspori da učestvuje u programu
-          Uvođenje stručne obuke za mlade

Ko može da učestvuje? Da li postoje neki preduslovi?
BSS 2015 je otvorena za sve studente koji žele da nauče srpski ili neki drugi željeni jezik. Ne postoje preduslovi za BSS 2015. Kreirana je kao komunikativni kurs sa radionicama, namenjena da pomogne učesnicima da usvoje izabrani jezik do kraja kursa. Studenti će biti motivisani da daju svoj maksimum u cilju poboljšanja jezičkih sposobnosti. Pomoći ćemo im da učestvuju u  odgovarajućim jezičkim aktivnostima uz pomoć velikog broja raspoloživih metoda (predavanja, diskusija na času, celodnevne komunikacije, radionica, projekata, itd.)

Akademske prednosti učenja jezika?
Kladite se u to! Studije pokazuju da  učenje stranog jezika povećava akademske veštine studenata. Pored našeg standardnog i specijalizovanog dvonedeljnog intenzivnog kursa,  možete se upoznati sa našom zemljom, ljudima i običajima. Doživite autentičnu Srbiju i Beograd.


Prednosti učenja stranog jezika su ogromne!

Jezik povezuje ljude


Da biste saznali najnovije informacije o našem kursu posetite www.BelgradeSummer.org

__________________________________________________________________________________________________


BELGRADE SUMMER SCHOOL 2015


Still thinking of this year’s summer vacation trip?


Don’t think twice!

Seize the opportunity to build basic/intermediate-level oral and written communication skills in the target language, along with increased comprehension skills in listening and reading. Join us in our Linguistic and Cultural Immersion study programme!
Start:  20 July - 01 August
Duration: 2 weeks
Participants per group: 2-8
Fee (full programme): od 199 € do 399 
Application deadline: 15 July 2015

Our focus:
-          International Youth Gathering, Language Environment and Cultural Exchange
-          Enabling the Serbian Diaspora to participate in the programme
-          Introducing vocational trainings for the young

Who can participate? Any prerequisites?

BSS 2015 is open to all students who would like to learn Serbian or other preferred world language. There are no prerequisites for BSS 2015. It is designed as a communicative and workshop course, intended to help participants adopt the language of their choice by the end of the course. Students will be motivated to go above and beyond in their efforts to enhance their language skills. We will help them identify appropriate learning activities from the vast number of methods available (lectures, class discussion, round the clock live conversation, workshops, projects, etc.)

Academic Benefits of language learning?

You bet! Studies show that learning another language enhances the academic skills of students. Apart from our standard and specialised two - week intensive language programmes, you can get familiarised with a new country, its people and customs. Get an authentic experience of Belgrade and Serbia.


Benefits of Language Learning are enormous!

Languages Bring People Together


To find out the most up-to-date information on course offerings go to www.BelgradeSummer.org
Comments